Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v Kutné Hoře

Batole u lékaře. Dětský lékař, Kutná HoraDobrý den, jsme rádi, že jste přišli na naše stránky. Dovolte nám, abychom Vás informovali o naší práci s nejmladší generací. Ještě dříve, než se dostaneme k péči o malé pacienty a dorost, Vám chceme sdělit, co kromě péče o zdraví považujeme za důležité. Je to komunikace s pacienty, zvláště s těmi nejmenšími, kteří k nám přicházejí se svými rodiči poprvé. Jsme si vědomi toho, že komunikaci s dětmi i jejich rodiči, musíme věnovat náležitou pozornost. U nemocných dětí to platí dvojnásobně, to znamená, že jim musíme pozorně naslouchat nejen sluchem, ale především srdcem a to je jednou z našich priorit, na kterou klademe velký důraz. Zvláště v péči o ty nejmenší pacienty, které jsou v batolecím věku, je velmi důležité podchytit jejich pocity, i když se tito malí pacienti nedokážou ještě přesně orientovat a potřebují vedení, dávají již najevo, například projevy strachu z bolesti. U starších dětí předškolního věku, může pocit strachu vyvolat například tzv. syndorom bílého pláště a zde záleží hlavně na nás, aby se dítě strachu a obav z vyšetření zbavilo. Už při příchodu od čekárny musí mít malý pacient pocit, že nepřichází k lékaři, ale do prostředí, kde se mu bude líbit. Naše čekárna je vybavena dětskými motivy, které děti zaujmou a především uklidní. Děti jsou zvídavé a každá nová věc je vždy zaujme. Mezitím s nimi naše sestry mile a trpělivé promlouvají a dítě tak získává pocit, že je středem pozornosti a když vejde do ordinace, je zpravidla klidné. Se staršími dětmi, především s teenagery, volíme samozřejmě jiný přístup, jednáme s nimi otevřeně, přitom přívětivě, aby získali pocit, že komunikace se vede na úrovni dospělý s dospělým. Jsme si vědomi toho, že v převážné většině případů k nám rodiče přivádí děti s různými chorobami a někdy pochopitelně mají i velký strach, proto je naší povinností, u všech dětí bez rozdílu věku a pohlaví se postarat o to, aby si k nám vytvořily pozitivní vztah a především, aby nám důvěřovaly, neboť důvěra je základ pro úspěšnou terapii.

Malí i starší pacienti, kteří k nám do ordinace přicházejí, mají jedno společné a to je nemoc. My ale nevidíme jen nemoc, ale nemocné dítě, které musí být předmětem našeho hlavního a prvořadého zájmu.

Vedle samotné léčby vedeme i pečlivě zdravotnickou dokumentaci všech nemocných dětí a dorostu. Dokumentaci vedeme elektronicky, máme tak okamžitě k dispozici všechna potřebná data jako je léčebný postup a jeho průběh, záznam o aktuálním vývoji zdravotního stavu, předepisování léků včetně dávkování a počtu předepsaných balení. Součástí zdravotnické dokumentace je i písemný souhlas zákonného zástupce pro případ, že se jedná o zdravotnický výkon a právní předpis to vyžaduje. Všechna data máme zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Co se vlastně pod pojmem kardiochirurgie skrývá? Kardiochirurgie se vyčlenila od klasické chirurgie a v současnosti je považována za elitní medicínský obor. Stejně jako v jiných lékařských oborech je nutná diagnostika a intenzivní předcházení možným kardiologickým onemocněním.