Dětská kardiologie

kardio křivka. Lékař Kutná HoraSrdeční vady u dětí jsou velmi nebezpečné, v běžném denním režimu je laik nemůže rozpoznat a při fyzické námaze pak mohou způsobit vážné zdravotní komplikace, proto by zdraví dítěte mělo být prvořadým zájmem každého rodiče. Kardiologické vyšetření provádíme u dětí s podezřením na onemocnění srdce, v rámci prevence aterosklerózy a u dětí s pozitivní rodinnou anamnézou na choroby srdeční. Jisté je, že kardiovaskulární onemocnění je celospolečenským problémem, který musí být řešen komplexně, proto je důležité začít s prevencí již v mladém věku. Kardiovaskulárním onemocněním jsou choroby srdečního svalu, cév vedoucích krev od srdce k tělním orgánům a cév vedoucích zpět k srdci ať již vrozené nebo získané. Zjednodušeně leze říci, že se jedná o choroby srdce a tepen. V převážné většině tyto choroby můžeme ovlivnit, léčit nebo je udržet pod kontrolou. Například vznik aterosklerózy je ovlivnitelný a dokazuje to fakt, že prevence je nejlepší způsob jak zabránit rozšiřování kardiovaskulárních onemocnění. Ateroskleróza je proces poruchy přeměny tuků v organismu, který postihuje stěny cév. Do vnitřní části cév se ukládají látky tukové povahy z krve. Je-li hladina těchto látek v krvi zvýšena trvale, ateroskleróza se rozvíjí, což časem vede k zúžení cévy a k omezení průtoku krve.

Přestože dnešní medicína dovede odhalit vrozené vady už v těhotenství matky, stále se ale rodí děti, u kterých se diagnóza zjistí, až když přijdou na svět. Vady srdce patří mezi nejčastější vrozenou anomálii u dětí. Příčinu vzniku srdečních vad u dětí nelze jednoznačně určit. Velkou roli ale hraje genetická dispozice, některé vady se v rodině opakují. Nemalý vliv ale má i negativní vnější prostředí kolem dítěte jako je kouření a některé druhy infekcí. Rodiče s vrozenou srdeční vadou mají určité riziko, že jejich dítě může být touto nemocí postiženo.

Vady srdce dělíme na urgentní a neurgentní. Právě neurgentní srdeční vady, které neohrožují dítě na životě, jsou v naší kompetenci. Prvním příznakem srdečního onemocnění u dětí je například dušnost. Dítě je po jakémkoliv pohybu brzo unavené, únava se projevuje například i při pití, tyto děti se i často potí a projevují známky nedostatečného kalorického příjmu, který bývá i častým důvodem neprospívání, což nejčastěji diagnostikujeme u dětí od jednoho roku až do předškolního období. Do této skupiny řadíme velmi často předčasně narozené děti, nebo děti, které se narodily s nízkou porodní váhou. Výživa s nízkým obsahem živin a energie, by se mohla negativně projevit i na rozvoji mozku. V konečném důsledku mohou tyto změny na mozku zapříčinit i sníženou inteligenci dítěte. Dalším příznakem srdečního onemocnění u dětí může být cyanóza, která se projevuje modrofialovým zabarvením kůže a sliznic při nedostatečném okysličení krve. Při vyšetření dětí proto hodnotíme barvu sliznic, rtů a tváří.

Léčbu můžeme rozdělit do několika skupin. Léčba intenzivní je změřená na předoperační či pooperační období, léčba paliativní neléčí nemoc jako takovou, ale napomáhá překlenout kritické období a pomáhá zmírnit následky srdečního onemocnění tam, kde se neujaly jiné způsoby léčby. V neposlední řadě je to léčba katetrizační, která se v současné době dostává stále více do popředí a mnohdy již znamená definitivní vyřešení některých srdečních vad. Každé takové dítě, které prodělalo kardiochirurgický zákrok, musí pravidelně navštěvovat naši kardiologickou ordinaci. Naší povinností je, dítě kontrolovat a odhalovat možné pozdní komplikace, které by se mohly v pozdější době objevit. Do naší kompetence patří i spolupráce s dítětem například při volbě vhodného studia, pohybové aktivity nebo sportu. Právě pohybová aktivita je životně důležitá součást dítěte již od jeho narození. Přispívá k rozvoji osobnosti dítěte a plní důležitou úlohu v boji proti dětské obezitě. Proto i dítě se srdeční vadou potřebuje přirozený pohyb a zapojovat se do běžného život svých vrstevníků. Nesmí ale srdíčko dlouhodobě zatěžovat, aby nedošlo ke zhoršení jeho funkce. Obecně doporučujeme dětem, které prodělaly operaci úplné vyloučení ze školní tělesné výchovy na dobu šesti měsíců. V této době nedoporučujeme provádět ani žádné z rekreačních sportů.