Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Dítě u doktorky. Lékař, Kutná HoraPředstavitelem primární péče je praktický lékař pro děti a dorost. Zárukou kvalitní péče o zdraví dětí musí být vysoká odbornost praktického lékaře a tu my umíme poskytnout, neboť rodiče právem od nás očekávají kvalitní péči pro své děti spojenou s naprostou diskrétností a ochranou všech důvěrností, které nám sdělí. A my jsme povinni z pozice praktického lékaře tyto jejich požadavky naplnit tak, že se stáváme ošetřujícím lékařem jejich dětí. Pokud se u dítěte objeví zdravotní problémy vážnějšího rázu, odesíláme pacienta k ambulantnímu specialistovi. Jestliže by se jednalo o onemocnění spojené se srdíčkem, Vašemu dítěti se bude věnovat jeden z našich lékařů, který je dětským kardiologem. Naší povinností je spolupracovat s lékaři OSSZ, zejména s nimi konzultovat dosavadní vývoj zdravotního stavu dětí. Doporučujeme i lázeňskou péči včetně určení stupně naléhavosti, která je potřebná jako nezbytná součást léčebného procesu. Naše doporučení musí potvrdit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Komplexní lázeňská péče u dětí a dorostu je stanovena na 28 dní.

Preventivní prohlídky

Co se týče preventivních prohlídek, ty u dětí a dorostu hradí plně zdravotní pojišťovna. V prvním roce života se preventivní prohlídka provádí devětkrát. Dítě je tedy takto poprvé komplexně vyšetřeno, kdy jej převezmeme po propuštění z porodnice. Další prohlídky probíhají v osm, deseti a dvanácti měsících života. Následuje další prohlídka v osmnácti měsících a poté až ve třech letech. Od třech let věku dítěte pak vzniká nárok na provedení preventivní prohlídky vždy jedenkrát za dva roky a naposled v devatenácti letech před ukončením registrace u praktického lékaře pro děti a dorost. Stejný nárok na preventivní prohlídku jedenkrát za dva roky budou mít i v dospělosti. O každé prohlídce pořizujeme záznam do zdravotní dokumentace.

Očkování

První zápis je proveden v porodnici, další zápisy už provádí naše praktická lékařka. U nás je provedeno očkování v šesti týdnech, ve třech, šesti, dvanácti a osmnácti měsících. Očkování má velmi zásadní význam, neboť vytváří ochranné protilátky a pomáhá tak předcházet vážným onemocněním a infekcím. Očkování provádíme za aseptických podmínek sterilní jehlou a stříkačkou. Do očkovacího průkazu zapisujeme všechna provedená očkování stejně tak provedeme zápis i do zdravotnické dokumentace, to znamená, že zde uvedeme druh očkovací látky, datum podání a číslo šarže. Nežádoucí reakce po očkování jsou sice vzácné, nicméně se mohou objevit, jsou ale krátkodobé a zpravidla zmizí během 1- 3 dnů. Může se stát, že v místě vpichu dítě pocítí bolest nebo otok, či zarudnutí, může se vyskytnout i mírná vyrážka spojená se zvýšenou teplotou. V naší ordinaci přistupujeme k očkovanému dítěti individuálně a vždy vycházíme z jeho zdravotního stavu

Sledování a kontrola vývoje dítěte

V novorozeneckém a kojeneckém věku především sledujme, jak se Vaše dítě otáčí za zvukem, neboť případné odhalení sluchové vady v raném období dítěte je velmi podstatné. Při jakýchkoliv náznacích, které by Vás vedli k pochybnostem, nás prosím co nejdříve informujte. Stejně svědomitě sledujte i příjem potravy, neboť pokud má  dítě například problémy s polykáním, mohlo by se stát, že v budoucnu může mít potíže v řeči. Mezi třetím a šestým měsícem se u dítěte rozvíjí broukání, v osmém měsíci začíná žvatlat. Přibližně v desátém měsíci začíná rozumět mluvenému slovu a reaguje na různé pokyny. Kolem dvanáctého měsíce věku můžete očekávat první jednoduchá slova, kterými jsou nejčastěji mama, tata, papa. Výslovnost dítěte dozrává pomalu a je potřeba jí dát určitý prostor. Jestliže ale ve třech letech nenastane nárůst slovní zásoby, doporučíme Vás s Vaší ratolestí k logopedovi. Ve čtyřech letech by už dítě mělo říkat jednoduché věty a umět krátkou básničku. Sami ale do řečového vývoje dítěte nezasahujte, mohli by jste u něj vyvolat komplikace v jeho řečovém a psychickém vývoji. Tuto starost prosím přenechejte odborníkům, které Vám v případě potřeby sami doporučíme.

Pokud se Vám zdá, že s dítětem není něco v pořádku, má teplotu, ale ne jiné příznaky jako je opakované zvracení, průjem, přitom dostatečně přijímá tekutiny a potravu, můžete s návštěvou v naší ordinaci vyčkat ještě jeden až dva dny. Pokud by teploty neklesaly, přijďte s dítětem do ordinace a přineste jeho ranní moč.

Ve Vaší domácí dětské lékárničce by rozhodně neměly chybět :

– Paracetamol (Paralen, Mexalen, Panadol – formy tablety, čípek, sirup – lék

proti teplotě a proti bolesti).

– Ibuprofen (Ibalgin, Nurofen)

– Panthenol spray – na oděrky, opruzení, povrchní a  drobné popáleniny (ne

puchýře),

– Kulíšek – prášek, který rozpuštěním ve vodě vytvoří roztok k doplnění tekutin

při průjmech a zvracení,

– Diosmectin (Smecta) – prášek rozmíchaný v tekutině má zahušťovat stolici

při průjmu,

– Aktivní uhlí (Carbosorb) – prášek, který rozmíchán v malém množství vody

vytvoří kaši, která pomáhá při průjmu,