Zdravotnické vybavení našich ordinací

Dítě doktor s medvídkem. Kutná Hora, dětský lékařECHO – echokardiografické vyšetření provádíme pomocí kardiografického přístroje, který je založen na ultrazvukové a zobrazovací metodě, která slouží nám kardiologům, při diagnostice nemocí srdce. Dnes, již pokročilé metody, jsou schopny vyhodnotit jak morfologický tak funkční stav myokardu. Při ultrazvukovém vyšetření, které je do jisté míry limitováno kvalitou zobrazení, využíváme naše teoretické a praktické dovednosti. Proto, jak již bylo uvedeno, neustálé zdokonalování a prohlubování praxe je součástí dobře provedeného echokardiografického vyšetření. Toto ultrazvukové vyšetření nejen že měří srdíčko, ale i rychlost krevního průtoku v srdci a cévách. Vyšetření probíhá vleže, děti velmi zaujme tlukot jejich srdíčka, které při tomto vyšetření slyší. Ve většině případů jsou tak ponořeny do jeho poslechu, že si ani neuvědomí, že vyšetření je u konce.

EKG – elektrokardiogram- pomocí tohoto přístroje získáváme přehled o aktivitě srdce. Každý stah srdečního svalu doprovází slabé elektrické napětí, které se šíří až na povrch těla a je snímáno právě EKG. Toto vyšetření je pro pacienta zcela nenáročné a bezbolestné, jedná se jen o to, aby dítě pár minut vydrželo ležet v klidu.

Spirometr – pomocí spirometru provádíme vyšetření, kdy dítě má problém s dýcháním. Jedná se o velmi jednoduché vyšetření, při kterém se snažíme odhalit příčinu dýchacích potíží. Pokud se jedná opravdu o nemoc, kterou se nám podařilo podchytit v samých začátcích, je zde možnost snadnější léčby a pacienti tak mají naději na rychlejší uzdravení. Spirometrie je vhodná i u malých dětí a to ve věku od tří let. Pokud se stane, že diagnóza nese název astma, určitě se nejedná o žádný katastrofický scénář, protože i při správně léčeném astmatu je možné sportovat a to i vrcholově, což nám všem dokazuje výborná tenistka Petra Kvitová.

Dovoluje si dát jedno upozornění pro rodiče, každé dítě, které začíná mít potíže při dýchání nebo se snadno zadýchává, slyšíte pískání na jeho hrudníku, nebo častěji kašle, to všechno jsou indicie pro provedení spirometrie. Proto doporučujeme všem rodičům, kteří u svých dětí tytu příznaky zaznamenali, aby s nimi na spirometrii určitě zašli. Jde o nenáročné a nebolestivé vyšetření, které Vaše děti určitě dobře zvládnou a Vy budete mít klid a jistotu, že jste nic nepodcenili.

Holtery měření je vyšetření, které stanoví profil krevního tlaku pacienta v průběhu 24 hodin. Tento přístroj má manžetu, stejně takovou, jakou mají všechny tlakoměry. Tu připevníme pacientovi na ruku, ta pomocí hadičky je spojena s malým přístrojem, který ve stanovených intervalech zaznamenává hodnoty krevního tlaku v průběhu dne i nočních hodin. Takto získáváme přesnější hodnoty krevního tlaku oproti jednorázovému měření, které je prováděno při kontrolách v ordinaci. Součástí tohoto přístroje je záznamník, který eviduje elektrokardiografické křivky.

Ultrazvuk – vyšetření pomocí tohoto přístroje je zcela bezbolestné, jehož pomocí se nám daří zjistit srdeční onemocnění. Ultrazvuk nemá žádné negativní účinky na dětský organismus. Vyšetření se provádí vleže, na levém boku. Na tělo pacienta se přikládána sonda a běžně vyšetření trvá přibližně 15-20 minut. Při vyšetření sondu natáčíme tak, abychom získali co nejlepší přehled o cílové oblasti. Ultrazvukové zobrazení srdce se kombinuje se zobrazením rychlosti proudu krve. Z obrazu získáváme přehled o síle srdečních stěn, velikostí síní a komor, o průměru chlopní a cév. Výsledek vyšetření můžeme pacientovi, respektive jeho zákonnému zástupci, sdělit ihned po skončení vyšetření. Ultrazvukové vyšetření srdce provádíme u dětí od předčasně narozených novorozenců až do dovršení jejich plnoletosti.

Díky novým technikám a modernímu přístrojovému vybavení, ale i lékům, můžeme našim dětským pacientům nabídnout více možností žít kvalitním životem, který se mnohdy neliší od života zdravých dětí.